Gerekli Evraklar

 • Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi,
 • Vergi levhasının fotokopisi,
 • İmza sirküleri veya imza beyannamesi fotokopisi,
 • Hizmet sözleşmesi - Başlık Talep Formu(indirin)

 • Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi,
 • Yetkilendirme Belgesi,
 • Hizmet sözleşmesi - Başlık Talep Formu'nun resmi mühür ve kaşelenmesi(indirin)

 • Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi,
 • Karar Defterinin ilk sayfa fotokopisi,
 • Karar defterinden başkanı gösteren sayfanın fotokopisi,
 • Hizmet sözleşmesi - Başlık Talep Formu(indirin)

 • Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi,
 • Alan adı kayıtlarının (whois bilgisi) ekran görüntüsü ya da domain faturası.
 • Hizmet sözleşmesi - Başlık Talep Formu(indirin)

 • Kimlik belgesi fotokopisi,
 • Başlık Talep Formu (indirin)